Gå videre til innhold
Spørsmål og svar om Paracet®

Nyhet -

Spørsmål og svar om Paracet®

  • Hva brukes Paracet® mot ?

Paracet virker smertestillende og febernedsettende og brukes mot lette til moderate kortvarige smerter som menstruasjonssmerter, tannpine, hodepine, muskel- og leddsmerter, f. eks. ved feber og forkjølelse. Mot ubehag ved feber.

  • Bruk av Paracet® ved hodepine

Hodepine kan ha ulike årsaker, som for eksempel forkjølelse, tretthet, stress, ”dagen derpå” eller varme, støy og dårlig lys. Ved slike tilfeldige hodepiner hjelper Paracet godt. Effekten varer i opptil 5 timer. Har du ofte hodepine bør du finne ut hva slags hodepine du har ved å oppsøke lege.

  • Når Paracet® skal ikke brukes?

Det skal ikke brukes hvis du har eller har hatt leverbetennelse eller allergi mot innholdsstoffene.

  • Hva du bør vite før du bruker Paracet®?

Ved lever- eller nyresvikt, anoreksi eller alkoholisme kan det være fare for leverbivirkninger.

  • Paracet® ved graviditet/amming

Paracetamol kan brukes av gravide og ammende i normale doser. Det er ikke påvist noen skadelig effekt på fosteret eller barnet. Rådfør deg med lege ved lengre tids bruk av paracetamol.

  • Hva bør du unngå når du bruker Paracet®?

Står du på blodfortynnende medisin (antikoagulantia, Warfarin) skal du være forsiktig med vedvarende høy dosering av paracetamol. Bruk ikke andre preparater som inneholder paracetamol samtidig med Paracet.

  • Hvilke bivirkninger kan Paracet® gi?

Ved vanlig dosering er det som regel ingen bivirkninger. Allergilignende reaksjoner kan forekomme. Det er enkelte rapporter om redusert antall blodplater og hvite blodlegemer. Ved langvarig bruk eller bruk av høye doser kan det være risiko for lever- og nyreskade.

  • Kort om dosering av Paracet®

Normal dosering for voksne er 1 - 2 tabletter maksimalt 3 ganger i døgnet. For bruk på barn se doseringen på pakningen

Emner

Tags

Relatert materiale